Huomioarvotutkimus

Olemme teettäneet tutkimuksia taksimainonnan näkyvyydestä ja huomioarvosta katukuvassa. Tässä lyhyt yhteenveto viimeisimmästä huomioarvotutkimuksesta:

Pääsy mediaan, eli mahdollisuus nähdä taksimainontaa riippuu selkeästi vastaajien asuinpaikasta, iästä sekä ammattiryhmästä

 • Suurin mahdollisuus nähdä taksimainontaa oli- Helsinkiläisillä: 50 %:lla mahdollisuus nähdä päivittäin
  - 35-49 –vuotiailla: 46 %:lla mahdollisuus nähdä päivittäin
  - Johtavassa asemassa työskentelevillä: 72%:lla mahdollisuus nähdä päivittäin 
 • Potentiaalisin kohderyhmä taksimainonnalle on selkeästi tämän tutkimuksen perusteella johtavassa asemassa olevat henkilöt
 •  97 % kaikista vastaajista ilmoitti, että heillä on mahdollisuus nähdä taksimainontaa
 •  Itse mainoskampanjoiden huomioarvot riippuivat selvästi kampanjoista ja niiden kohderyhmistä
  - Esimerkiksi Copterlinen mainoksen oli nähnyt 80 % yrittäjistä ja 70 % johtavassa asemassa työskentelevistä
 •  63 % vastaajista oli sitä mieltä, että taksimainonta sopii hyvin kaupunkikuvaan
 •  44 % oli vastaavasti sitä mieltä, että taksimainonta eroaa hyvin muusta ulkomainonnasta

Lataa huomionarvotutkimus